Om Dataplattformen

Origo Dataplattform skal sørge for trygg deling og gjenbruk av kommunens data for å skape verdi for Tim

illustrasjon av en smilende blomst
illustrasjon av en smilende blomst

Dataplattformen består av:

 • Datasjø - Oppbevaring av data fra mange virksomheter i Oslo, både filbaserte og sanntidsdata.
 • API- og datakatalog - Oversikt over alle API-er og datasett i Dataplattformen.
 • Verktøy - For eksempel prosesseringsverktøy.

Å bruke dataplattformen koster ikke annet enn din tid. Tiden er ofte avhengig av tilgang til data (fra for eksempel leverandør), kvaliteten på dataene og hva slags type prosesseringer dine data må igjennom for å kunne brukes.


Hvorfor dele data?

Dine data har verdi!

Tim har mange kontaktpunkter med Oslo kommune i løpet av sitt liv. Han går på skole, blir syk og søker om byggetillatelse. Alle disse tjenestene har egne fagsystemer hvor data lagres. Disse systemene snakker ikke alltid sammen, og Tim må oppgi samme informasjon mange ganger.

«Kun-en-gang»-prinsippet ble introdusert som en del av regjeringens digitaliseringsstrategi. Dette handler om at Tim bare trenger å gi forvaltningen informasjon én gang. For å få til dette må vi kunne gjenbruke og dele data på en trygg og enkel måte. Vi må også forvalte den slik at informasjonen holder seg oppdatert, sikker og tilgjengelig.

Å dele data på Dataplattformen kan gi Tim:

 • en bedre opplevelse i møte med kommunen gjennom forenklede og automatiserte saksbehandlingsprosesser.
 • innsikt i hva sine data betyr ved bruk av visualisering og grafer.
 • nye tjenester basert på åpne data fra kommunen.

En port som har åpnet et hjertet for å illustrere deling

Hvem er dataplattformen for?

Alle i Oslo kommune og de virksomheter som samarbeider med Oslo kommune kan lagre, dele og gjenbruke data gjennom å bruke dataplattformen. Har du data som andre kan ha nytte av? Har du store mengder data som du ikke har oversikt over? Har du hatt lyst til å sette opp en sensor eller annen type målinger, men ikke et sted å lagre dataene? Ønsker du å standardisere dataene du får inn? Eller ønsker du å dele data for å samarbeide bedre med andre?

Har du ikke tilknytning til Oslo kommune kan du ta i bruk åpne data som du finner våre kataloger. Du kan også spørre om tilgang på datasett som ikke er åpne.

abstrakt illustrasjon av database, med geometriske figurer oppå hverandre som et tårn

Våre mål

Dataplattformen skal:

 • Bevisstgjøre mulighetene data gir.
 • Gi enkle og sikre mekanismer for å dele og gjenbruke data.
 • Tilby innsikt og beslutningsstøtte gjennom verktøy.
 • Berike data og synliggjøre fordeler med samarbeid og deling.

Dataplattformen skal ikke:

 • Erstatte lagringsløsninger i selve fagsystemene.
 • Være en generell integrasjonsløsning mellom tjenester/fagsystemer i kommunen.
illustrasjon av en smilende blomst med binære tall i en potte for å illustrere innhøsting

Mer om Dataplattformen

 • blomst som vokser på binære tall
  Innhøsting
  Vi kan høste data fra forskjellige kilder. I Dataplattformen kan vi lagre alt fra fra manuelt opplastede Excel-ark til sanntidsdata fra sensorer.
 • datalagring illustrasjon
  Datalagring
  Vi har skalerbare og sikre løsninger for å lagre data. Vi bruker blant annet Amazon S3 for fillagring og Kinesis for sanntidsdata.
 • foredling illustrasjon
  Foredling
  Du har mulighet til å behandle og foredle dataen, det betyr å vaske og rydde, anonymisere, konvertere til andre formater, transformere og berike innhold, sammenstille og aggregere datasett.
 • tilgang illustrasjon
  Tilgangsstyring
  Du velger selv hvilke brukere og systemer som skal få tilgang til dataen din, både for manuell nedlasting og via APIer.
 • katalog illustrasjon
  Datakatalog
  Vi tilbyr en datakatalog der du kan velge om du vil synliggjøre og dele din data for andre. Er du bare på leting etter data, kan du søke i datakatalogen.
 • analyse illustrasjon
  Analyse

  Du kan koble på verktøy for å kunne analysere og visualisere dataen for eksempel programvare som Tableau eller Quicksight.


Veien videre

Vårt mål er at deling av data på dataplattformen skal bli selvbetjent. Dette betyr at du skal kunne registrere, klassifisere, laste opp, styre tilgang og andre administrative oppgaver knyttet til dine datasett.

I dag har vi bygget løsninger rettet mot utviklere som kan kode mot tjenestene i plattformen. Vi jobber kontinuerlig med målet om å tilby brukervennlige selvbetjeningsløsninger både på web, kommandolinje og gjennom API.