Bruke data

Finne et datasett

I Datakatalogen kan du se datasett som er tilgjengelige for deg og laste ned data som ligger i disse datasettene.

Noen datasett krever at du er logget inn med din AD-bruker.

Trenger du inspirasjon? På denne siden kan du se hva andre har gjort med data fra Datakatalogen.

Du kan også bruke CLI eller SDK for å liste opp alle datasettene i dataplattformen.

Abonnere på sanntidsdata

Om man ønsker å abonnere på sanntidsdata må eier av datasettet sørge for at abonnering på datasettet er påslått.

For å få tilgang til datasettet med sanntidsdata kan du få dette med disse mulighetene:

Visualisering

Du kan koble forskjellige BI- og analyseverktøy til dataplattformen for å analysere og visualisere data.

Amazon QuickSight

QuickSight er Amazon sitt eget verktøy for dataanalyse og visualisering.

Kontakt Dataplattform-teamet for å ta i bruk QuickSight.

Tableau

Tableau er et utbredt verktøy for å utforske, analysere og visualisere data. Tableau kan kobles på dataplattformen gjennom Amazon Athena, som gir et SQL-grensesnitt mot datasett som ligger lagret i datasjøen i S3.

Koble Tableau til Athena

For å koble Tableau til Athena må du bruke Tableau Desktop klient.

 1. Kontakt Dataplattform-teamet for å få workgroup-navn, nøkkel og passord
 2. Opprett en konfigurasjonsfil athena.properties under Documents\My Tableau Repository\Datasources\ på din maskin
  • Last ned filen fra lenken over som mal
  • Erstatt workgroup-navn i fila med det du har fått tildelt
 3. Åpne Tableau Desktop klient
 4. Under “Connect”, velg “Amazon Athena”
 5. Fyll ut dialogen for å koble til Athena:
  • Server: athena.eu-west-1.amazonaws.com
  • Port: 443
  • S3 Staging Directory: s3://ok-origo-dataplatform-athena-prod/workgroup/<din-workgroup>/
  • Erstatt <din-workgroup> med ditt workgroup-navn - Access Key ID og Secret Access Key: Fyll ut med din nøkkel og passord - Trykk “Sign in”

Overføre datakilde til Tableau Server / Online

Fra Tableau Desktop klient kan du overføre datakilden til Tableau Server eller Tableau Online.

 1. Åpne menyen “Data”
 2. Velg aktuell datakilde
 3. Velg “Publish to Server”
 4. I dialogen “Publish Data Source to Tableau Online”:
  • Under “Authentication” kan du velge om server skal spørre deg om AWS passord ved bruk (“Prompt user”) eller om du vil legge ved passordet (“Embedded password”)
  • Trykk “Publish” for å publisere datakilden