For utviklere

Vi har to verktøy laget spesielt for utviklere:

Verktøyene lar deg integrere med dataplattformen og våre tjenester.

Autentisering

For å kunne ta i bruk verktøyene må du autentisere deg.

Du kan autentisere deg på to måter:

  1. AD-bruker i Oslo kommune. Er du ansatt i Oslo kommune, har du automatisk tilgang.
  2. Klient-bruker. Brukes typisk for maskin-til-maskin-kommunikasjon, hvor du ikke personlig skal hente ut data. Kontakt oss for å få en klient-bruker.

Miljøer: dev og prod

Vi har to miljøer: utvikling (dev) og produksjon (prod).

Med AD-brukeren din har du allerede tilgang på produksjonsmiljøet. For å bruke testmiljøet, ta kontakt med oss.

Filbasert datasett

Filer kan lastes opp og brukes i dataplattformen. Her er et eksempel på dataflyt basert på filer:

modell av dataflyt i dataplattformen

Filbaserte datasett støtter validering og prosessering av data.

Følg CLI brukerdokumentasjon for å sette opp pipelines for validering og prosessering.

Validering

Du kan sette opp validering av data, både data som er på vei inn til et datasett og data som kommet til et steg i prosessering. Vi bruker JSON schema for å definere validering.

Disse er våre pipelines som støtter validering av data:

  • csv-to-parquet
  • excel-to-csv
  • excel-to-csv-v2
  • json-to-csv

Prosessering

Du kan prosessere data som har blitt lastet opp til dataplattformen. Dette gjøres i pipelines.

Vi har to standard-pipelines du kan velge mellom når du velger pipeline for ditt datasett:

  • data-copy: Kopierer data akkurat som den er. Denne kan brukes for Excel-filer, dokumenter, eller andre filer.
  • csv-to-parquet: Lager Parquet-filer av CSV-filer.

Dersom du ønsker annen prosessering av data (f.eks. formatering, sammenfletting, anonymisering av persondata), ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å sette opp dette.

Datasett basert på sanntidsdata

Dataplattformen kan brukes for å lage en strøm av sanntidsdata (eventstream). Man kan også abonnere på sanntidsdata. Her er et eksempel på dataflyt basert på sanntidsdata:

modell av dataflyt for sanntidsdata i dataplattformen


Følg CLI brukerdokumentasjon for å sette opp sanntidsdata (events).