Sikkerhet og tilgang

Dataplattformen tilbyr trygg lagring og deling av dataene dine.

Du vil fortsatt eie dine data når du lagrer på Dataplattformen. Du vil også ha full kontroll over hvem du ønsker å dele dine data med.

Når du skal dele data er det viktig å ha et forhold til hva slags informasjon dataene inneholder. Hva slags risiko er knyttet til å dele dataene? Eier du disse dataene? Hvilke lover og forskrifter gjelder for deling og bruk av dataene?

Dataplattformen baserer seg i utgangspunktet på trafikklyssystemet til Difi / Digdir for klassifisering av data:

  • Grønn - Offentlig
  • Gul - Begrenset offentlighet
  • Rød - Unntatt offentlighet

Når du registrerer et datasett i datakatalogen kan du velge mellom offentlig, begrenset offentlighet og unntatt offentlighet. Velger du offentlig vil dine data være åpne og alle kunne laste ned datasettet. Om du velger begrenset offentlighet eller unntatt offentlighet vil metadataene til datasettet være synlig i datakatalogen, og brukere kan be om tilgang ved å sende en mail til eieren av datasettet. For å gi denne tilgangen til en spesifikk bruker, for eksempel en kollega i din virksomhet, kan du bruke vårt CLI-verktøy okdata-cli eller ta kontakt med oss.

Per i dag kan du ikke lagre personsensitive data i Dataplattformen. Dette er noe vi fokuserer på fremover.

Dataplattformen kjører i skyen på Amazon Web Services (AWS) region Irland. Avtaler om lagring av data i Irland blir håndtert innenfor kommunens retningslinjer og det gjøres ROS-analyser og sikkerhetstester av våre tjenester.

Vil du vite mer om dette ta kontakt med oss.