Om data

Data er den nye oljen, sies det! Bli med på det nye oljeeventyret!

Vårt fokus er ikke å måle verdien av data i kroner og øre. Verdien ligger i fornøyde innbyggere og ansatte i Oslo kommune, altså Tim og Kim.

Et viktig steg for å skape verdi av dine data er å forstå dataene og forstå hvordan beskrive dem.

Her finner du informasjon om: