Metadata

Ved registrering av datasett samler vi inn en del opplysninger (metadata) om datasettet. Opplysningene registreres i henhold til DCAT-standarden som også brukes av Felles datakatalog.

Under følger en oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn. Se også Digitaliseringsdirektoratets veileder for beskrivelse av datasett.

Datasett